Oferujemy pełen zakres czynności notarialnych. Najczęściej dokonywane czynności obejmują:

Nieruchomości Obrót nieruchomościami

 • Umowy deweloperskie,
 • sprzedaż, zamiana lub darowizna nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub użytkowania wieczystego,
 • ustanawianie hipoteki, służebności i użytkowania,
 • zniesienie współwłasności.

Umowy spółek Spółki

 • Umowy spółek,
 • protokoły zgromadzeń wspólników,
 • przekształcenie, łączenie, podział spółek.

Umowy majątkowe Umowy majątkowe i podziały majątku

 • Małżeńskie umowy majątkowe (intercyzy),
 • umowy o podział majątku wspólnego.

Czas Testamenty i inne czynności prawa spadkowego

 • Testamenty,
 • przyjęcie lub odrzucenie spadku,
 • sprawy spadkowe,
 • działy spadków,
 • wykaz inwentarza.

Inne Rygory egzekucji z Art. 777 par. 1 pkt 4, 5, 6 k.p.c.

 • Tytuły egzekucyjne dotyczące zobowiązań z tytułu kredytów,
 • tytuły egzekucyjne dotyczące wydania nieruchomości lub zapłaty czynszu z tytułu umów najmu.