Opłaty notarialne

Notariusz w związku z dokonywaniem czynności notarialnych pobiera wymagane prawem opłaty i podatki w tym podatek od czynności cywilnoprawnych i podatek od spadków i darowizn, a następnie w imieniu stron odprowadza je na rachunki bankowe właściwych sądów i urzędów skarbowych.

Opłaty pobierane przez notariusza dzielą się na:

  • podatki (odprowadzane na rzecz właściwych urzedów skarbowych),
  • opłaty sądowe (odprowadzane na rzecz właściwych sądów),
  • wynagrodzenie notariusza (taksę).

Zgodnie z art. 5. i n. ustawy z 14 lutego 1991 r. „Prawo o notariacie”, notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki dla danej czynności. Maksymalne stawki taksy notarialnej reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Do wynagrodzenia notariusza należy doliczyć podatek VAT według stawki 23%.